Al meer dan 10.000 piloten opgeleid! Slagingskans 98% Beste opleider EU Dronebewijs
NL
ContactWinkelwagen

Is het RPA-L behalen in 2021 toch nog mogelijk?

22.02.2021| Dion Thomas

Gedurende de aanloopperiode richting de implementatie van de huidige Europese wet- en regelgeving voor drones maakte het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) bekend dat de aanvragen voor onder meer het RPA-L (Remotely Piloted Aircraft License) enkel tot 31 december 2020 in behandeling zouden worden genomen. Deze bekendmaking werd bekrachtigd door de Regeling Onbemande Luchtvaartuigen (ROL). Nog geen twee maanden later komt het ILT hier op terug en geven zij aan dat het betreffende artikel 15 van de ROL zal worden aangepast waardoor het concreet dus alsnog mogelijk wordt om in 2021 het RPA-L aan te vragen.

State Aircraft

Voor overheidsorganisaties heeft deze aanpassing niet tot nauwelijks gevolgen. Voor hen was het al mogelijk om de piloten op te leiden volgens de voorschriften van het RPA-L. Dit komt omdat bijvoorbeeld politie en/of brandweer vliegen met zogenaamde ‘State Aircraft’. De overheidsorganisaties vallen hiermee niet onder de ROL maar onder de Regeling op Afstand Bestuurde Luchtvaartuigen (ROABL) waardoor zij zich dus moeten committeren aan het RPA-L.

Huidige ROC-houders

Voor de huidige ROC-houders is de aanpassing zeer welkom. Het was namelijk voor de ROC-houders niet mogelijk om nieuwe piloten op te leiden voor het RPA-L. Daarnaast is het combineren van de voormalige nationale regelgeving (ROABL) en de nieuwe Europese wetgeving (EASA + ROL) ook niet toegestaan. Hierdoor is de, met het RPA-L vergelijkbaar, opleiding voor de Specific-categorie Standaard Scenario 1 (STS01) volgens de wet ook niet voldoende om te mogen vliegen onder een ROC. Door de opgedroogde aanwas van nieuwe RPA-L piloten bestond in theorie dus de kans dat een ROC-houder gedurende 2021 zonder piloten zou komen te zitten.

Opleidingsmogelijkheden

Door de aanpassing van de wetgeving is het dus mogelijk om piloten alsnog op te leiden volgens de voorschriften van het RPA-L. Gezien de grote overlap tussen het RPA-L en de opleiding voor het vliegen in STS01 is het dus voor veel piloten wellicht interessant om zowel het RPA-L als de opleiding voor STS 01 te volgen. Het grootste verschil zit in de vastlegging van het praktijkexamen en een het verschil tussen nationale en Europese wetgeving. Drone Flight Academy zal hiervoor in overleg met de cursisten de mogelijkheden bekijken. 

 

DronePilot | BASIC LIGHTMeer informatie
DronePilot | BASIC (A2)Meer informatie
DronePilot | BASICMeer informatie
DronePilot | BASIC PLUSMeer informatie
DronePilot | ADVANCED LIGHTMeer informatie
DronePilot | ADVANCEDMeer informatie
DronePilot | FOTOGRAFIE Meer informatie
DronePilot | EXPERTMeer informatie