Onze missie en visie

Onze missie

De missie van Drone Flight Academy is het verzorgen van opleidingen voor zowel professionele als particuliere drone piloten, die bijdragen aan verantwoord gebruik van drones en verhoging van de vliegveiligheid.

Onze visie

Iedereen die met een drone vliegt, maakt gebruik van het luchtruim. Dat luchtruim is van iedereen. Er zijn meerdere gebruikers: drones, modelvliegers, recreatieve vliegers, helikopters van trauma- en politiediensten, kleine- en grote luchtvaart. Om het luchtruim open en veilig te houden, moeten drone piloten zich gedragen als professionele gebruikers van het luchtruim. Je moet als drone piloot dus weten wat je wel en niet kan en mag doen wanneer je wilt vliegen met een drone.

Drone piloten die niet verstandig omgaan met regels en risico’s maken het voor zichzelf en voor anderen uiteindelijk onmogelijk om te vliegen met een drone. Bij incidenten zullen toezichthouders zowel handhaving als regels aanscherpen wanneer drone piloten daar niet verantwoord mee om kan gaan.

Veilig vliegen is een kwestie van verantwoord omgaan met risico’s en regels en bereid zijn steeds te blijven leren. Met deze principes heeft de professionele luchtvaart de afgelopen decennia vliegen tot de veiligste vervoersmethode weten te maken.

Op dit moment is het beleid rondom drones er nog op gericht om het gewone vliegverkeer te scheiden van drone-verkeer. Dat model is niet duurzaam: uiteindelijk moeten alle vormen van luchtvaart in hetzelfde luchtruim kunnen opereren. Het is in het belang van de drone sector dat de stappen op weg naar een gedeeld luchtruim verantwoord worden gezet. Drone Flight Academy vindt dat drones een onderdeel zijn van de luchtvaart en Drone Flight Academy is er dan ook van overtuigd dat het vliegen met drones geleidelijk zal gaan vallen onder de bestaande luchtvaartwet- en regelgeving. 

Daarom is Drone Flight Academy georganiseerd als een luchtvaartonderneming met veel aandacht voor kwaliteit en vliegveiligheid. In onze opleidingen besteden we veel aandacht aan een gezonde veiligheidscultuur, die gericht is op het nemen van verantwoordelijkheid en het melden en leren van incidenten.

Drone Flight Academy

Drone Flight Academy ontwikkelt en verzorgt trainingen, opleidingen en workshops gericht op het veilig en verantwoord vliegen met drones.