Drone Flight Academy-Privacy Statement per 25 mei 2018

Wet en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op (Wbp). De AVG  stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is. 

In dit statement vindt u informatie over hoe wij omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens en wat wij doen om die zo goed mogelijk te borgen.  Heeft u vragen over dit privacy Statement? Neemt u dan contact op met ons op.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres. 
 • Verwerken
  Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad. Zoals:

 • Iedereen die interesse toont in onze dienstverlening
 • Klanten en hun vertegenwoordigers
 • Toekomstige klanten en hun vertegenwoordigers
 • Iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie is verbonden waar we een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld medewerkers, cursisten, bestuurders of (uiteindelijk) belanghebbenden van organisaties)

Waarom verzamelen wij informatie? 

Wij verzamelen informatie om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren en voor overheidsorganisaties en examenbureaus als deze daarom vragen in het kader van controle van wettelijke gegevens. Tevens vragen wij u informatie om:

 • Uw aanvraag goed te kunnen behandelen
 • Voor identificatie, om een contract/overeenkomst met u af te kunnen sluiten
 • U facturen te sturen 
 • U aan te kunnen melden bij de examen bureaus EUROUSC en KNVvL
 • U aan te kunnen melden bij het IL&T
 • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt
 • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en te optimaliseren
 • Uw gericht nieuws te brengen die in het belang kan zijn voor u of uw bedrijf. Dit vindt plaats middels e-mails en nieuwsbrieven. U kunt zich te allen tijden afmelden voor de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]droneflightacademy.eu 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gevraagd en verkregen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van de Drone Flight Academy of die van een derde partij (v.b. SendCloud, DHL,  Post NL., EUROUSC, KNVvL en IL&T). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server Drone Flight Academy of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beveiliging

De bescherming van u en onze privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s op een zo’n adequaat mogelijke manier beveiligd. Wij doorlopen regelmatig onze procedures en passen die waar nodig aan. Wij hebben beheer procedures om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op onze website. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met onze internetsite zijn verbonden.  

Gebruik van cookies op website

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze gegevens delen wij op geen enkele wijze met derden.

Onze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde server van Drone Flight Academy Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP- anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analyticsdoor uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=n

Verwijderen cookies

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=n

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van de website niet geheel bruikbaar zijn.  Uitleg over het aanpassen van uw cookie instellingen kunt u vinden in de “Help ”functie van de browser die u gebruikt. 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt? 

Wij verstrekken u gegevens aan de examenbureaus EUROUSC en KNVvL en aan het overheidsorgaan IL&T en aan onze medewerkers.

Wij verstekken verder geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denkt u aan Belastingdienst, gemeente, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen. U heeft het recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van uw gegevens, worden deze pas verstrekt als voldoende zekerheid is gekregen dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer blijkt dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u zo duidelijk en volledig mogelijk informeren over uw privacygevoelige gegevens. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons te allen tijde bereiken via het e-mailadres info@droneflightacademy.eu. Als u een klacht heeft over de verwerking of het omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u de klacht melden via info[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]droneflightacademy.eu.

Wijziging en datum

Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden. 

Hoofddorp, 25 mei 2018

Drone Flight Academy
Arnolduspark 16
2132 CR Hoofddorp

KvK-nummer: 65131231

Drone Flight Academy

Drone Flight Academy ontwikkelt en verzorgt trainingen, opleidingen en workshops gericht op het veilig en verantwoord vliegen met drones.