Missie en Visie Drone Flight Academy

We hebben met ons team van professionals een duidelijke missie en visie voor ogen. Vanuit deze visie werken wij en leiden we professionele dronepiloten op.

Onze missie

De missie van Drone Flight Academy is het verzorgen en aanbieden van opleidingen voor zowel particuliere als professionele drone piloten, die bijdragen aan het verantwoordelijke gebruik van drones en een verhoging van de vliegveiligheid. 

Onze visie

Als team hebben we een duidelijke visie, iedereen die met een drone vliegt, maakt gebruik van het luchtruim. Dit luchtruim is niet alleen van jou of mij, maar van iedereen. Dat betekent ook automatisch dat er meerdere gebruikers zijn, zoals modelvliegers, drones, recreatieve vliegers, kleine- en grote luchtvaart en helikopters, van trauma- en politiediensten. 

Om dit luchtruim veilig en open te houden, moet je als drone piloot je als professionele gebruiker van het luchtruim gedragen. Je moet als drone piloot dus weten wat je wel en niet mag en kan doen wanneer je met een drone wilt vliegen.

Wanneer je als drone piloot niet verstandig omgaat met regels en risico’s, maak je het niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen uiteindelijk onmogelijk om te kunnen vliegen met een drone. Toezichthouders en handhaving zullen de regels aanscherpen wanneer drone piloten hier niet op een verantwoorde manier mee omgaan en er incidenten plaatsvinden.

Veilig vliegen met een drone is een kwestie van verantwoord omgaan met risico’s en regels en daarbij continu bereid zijn bij te blijven leren. Met deze drie principes heeft de professionele luchtvaart de afgelopen jaren van vliegen de veiligste vervoersmethode weten te maken.

Scheiding gewoon vliegverkeer en drone-verkeer

Op dit moment is het nog zo dat er een scheiding wordt gemaakt tussen het normale vliegverkeer en drone-verkeer. Wij vinden dit geen duurzaam model; uiteindelijk moeten alle vormen van luchtvaart in hetzelfde luchtruim kunnen opereren. Het is juist in het belang van de drone sector om de stappen naar een gedeeld luchtruim verantwoord te zetten. Drone Flight Academy vindt dat drones een onderdeel zijn van de luchtvaart en we zijn er dan ook van overtuigd dat het vliegen met drones geleidelijk zal gaan vallen onder de bestaande luchtvaartwet- en regelgeving. 

Om deze reden is Drone Flight Academy georganiseerd als luchtvaartonderneming met veel aandacht voor vliegveiligheid en kwaliteit. We besteden in al onze opleidingen veel aandacht aan een gezonde veiligheidscultuur, gericht op het nemen van verantwoordelijkheid en het melden van incidenten en daarvan leren.

Drone Flight Academy

Drone Flight Academy ontwikkelt en verzorgt trainingen, opleidingen en workshops gericht op het veilig en verantwoord vliegen met drones. 

 Geplande Cursussen